Çekme Yaylı Kültivatör Ve Özellikleri

Çekme Yaylı Kültivatör Ve Özellikleri

 

ÇEKME YAYLI KAZ AYAĞI

 

GÖKSEL Kardeşler Tarım Makinaları Çekme Yaylı Kaz ayağı’nın malzeme ve mekanizma kalitesi ölçüleri,TS 2384 standartlarına ve Makina Emniyet Yönetmeliğine (CE) uygun şekilde üretilmektedir.

 

TANITIM VE ÖZELLİKLER

 

1-) Hasattan sonra genellikle yağmur yağmaz ancak yine de ekim zamanına varana kadar toprağın ekim işlemine hazır bir hale getirilmesi gerekmektedir.Toprağın hazır hale gelmediği böyle durumlarda dar olan çapalar takılarak pulluktan çok daha verimli ve iyi bir şekilde anız sürümünü gerçekleştirmektedir.
2-) Yine yağmur sonrası tarlada istenmeden gelişen yabani otları temizlemek ve yok etmek ve tohum yatağını hazır hale getirmek için de daha geniş kapsamlı ve özel keskinliği olan ot çağaları eklenerek ikileme amacı ile de kullanılabilmektedir.
3-)Kaz Ayaklarımız,dişli tırmık veya dişli döner başlı tırmık yada her ikisiyle aynı anda kombine edilerek senkronize bir şekilde kullanılabilmektedir.Elbettdeki çift amaçlı olarak kullanılan makina dizaynı,yalnıza anız bozmaveya yalnızca ikileme amaçlı üretilen kazayaklarına göre en az %50 daha fazla verimliliktedir.
4-)Ayaklar toprakta işlemeye karşı özel olarak üretilen ve geliştirilen aşınmaya dayanıklı özellikli çelikle kullanılarak üretilmiştir.Diğer örneklerine nazaran2 kat daha fazla tarla işlemi gerçekleştirmektedir.
5-)Geniş ayak aralıkları ve yüksekliği sayesinde tıkanma-sürme yapmamaktadır.

www.gokselkardeslertarimmak.com.tr