9’lu ve 11’li Yaylı Kaz Ayağı Baranalı ve Merdaneli ve Özellikleri

9’lu ve 11’li Yaylı Kaz Ayağı Baranalı ve Merdaneli ve Özellikleri

 

9’lu ve 11’li Yaylı Kaz Ayağı Baranalı ve Merdaneli
Kültivatör pulluktan sonra en yaygın kullanılan toprak işleme ve sürme aletidir.Farklı yapı tipleri ile tohum yatağı hazırlama ve diğer tüm işlemleri için tarımda kullanım alanı bulmuştur.
Toprağı yırtarak kabartmak,toprağı devirmeden serpme,havalandırmak,toprak keselerini parçalama,yabancı ve zararlı otları kesip köklerini toprak yüzeyine çıkartmak ve tohum yatağını en ideal şekilde hazır hale getirmek gibi işlemler 9’lu ve 11’li Yaylı Kaz Ayağı Baranalı ve Merdaneli kültivatörün temel görevlerini oluşturur.Kültivatör toprak yüzeylerine atılan tohum yada mineral gübrenin toprağa tam olarak karıştırılmasında kullanıldığı gibi ağır tipleri ile anız bozma işlemleride yapmaktadır.Hasattan sonra genel olarak yağmur yağmaz ancak yine de ekim zamanına kadar toprağın ekim işlemine hazır hâle getirilmesi gerekir Toprağın hazır hale gelmediği böyle durumlarda dar olan çapalar (anız çapası) takılarak pulluktan çok daha iyi bir şekilde anız sürümü yapılabilir.Patates ve pancar gibi çapa bitkilerinin hasatından sonra pullukla işleme yapmaksızın tohum yatağı yalnız kültivatörlerle hazırlanabilir.Anız kök bölgesinden tabaka halinde kesilerek iyi bir şekilde toprağa karıştırılır, bir sonraki ürün dönemi için organik gübre oluşumu kolaylaşır.Yüzeyden toprak erozyonu azalır. Yabancı ot azalır. Yüzeysel ve derin toprak işlemelerinde 5 cm’den 30 cm’ye kadar istenilen derinlikte işlenebilir.Bitki artıkları toprakla ideal bir şekilde karıştırılır ve sürümden alınacak verimin kalitesi en üst düzeye ulaşır.en önemlisi az yakıt kullanımı için özel ayarlamalar yapılmıştır.

 

 

www.gokselkardeslertarimmak.com.tr